Astra Zeneca i Södertälje fick utrymmas på grund av ökat tryck i en fabrikstank med risk för läckage av farlig vätska. Problemet uppstod efter ett omfattande strömavbrott och tanken måste nu kylas ner.(TT)