Sedan 2016 har ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning. Men hur fungerar det? Hur lång tid tar det? Vilka regler finns, och vad kan man behöva veta inför en utredning och behandling?