En långdragen tvist mellan Örebro kommun och NCC är över. 2018 stämde NCC Örebro och krävde kommunen på 110 miljoner kronor, men nu har ärendet avgjorts genom förlikning mellan parterna.