Artificiell intelligens är Skogsstyrelsens nya vapen mot granbarkborrar, Tillsammans med satellitbilder och geografisk data om skogen ska nämligen myndigheten ta fram nya kartor som visar var den största risken för granbarkborrsangrepp finns.