Regeringen bör ingripa om inte Riksidrottsförbundet (RF) omgående beslutar att antidopningsarbetet frikopplas från…