Små skärvor från en annan tid läggs ner i små platspåsar. Krukskärvor, fiskben och kakel med grön glasyr. – Sannolikt är det 1500-tal som har att göra med tiden då klostret upphörde, säger Anders Ohlsson som är arkeolog från Lunds universitet.