Vittra skola i Västra hamnen i Malmö har svårt att locka elever till skolan och lägger ner all undervisningen utom högstadiet. Men sjundeklassaren Ariana trivs på skolan och hoppas att hon och kompisarna kan gå vidare.