Sedan början av november har gatukontoret i Malmö fått ta emot många arga mejl och telefonsamtal från upprörda invånare. Hittills har ett 30-tal klagomål kommit in till staden om den entrébelagda ljusshowen som begränsar tillträdet för ickebetalande besökare i Slottsparken under nästan tre månader.