Lilla filmfestivalen är kanske trevligast i Sverige.