Emporias omsättning måste ha tagit glädjeskutt under VM.