Tomma läktare på landets idrottsplatser skapar akut läge.