De mest drabbade branscherna i Värmland när det gäller olyckor i arbetet är tillverkningsindustrin följt av vård- och omsorg. Och det finns inget som i statistiken tyder på att olyckorna minskar, de senaste fem åren har det i Värmland anmälts i snitt nästan 850 arbetsplatsolyckor varje år. – Man har bättre sätt idag att skydda sig mot kemisk och fysisk arbetsmiljö men däremot har tempot ökat,...