En västerbottning dör på jobbet varje år. Men trots att Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsgivarna följer de lagar och regler som finns, så kontrollerar bara myndigheten fem procent av arbetsplatserna.