För få i personalen och utökade arbetsuppgifter. Det är några av de faktorer som gör att Vårdförbundet anmäler arbetsmiljön inom hemsjukvården i Örebro. Nu ska hemsjukvården granskas av Arbetsmiljöverket.