Liberalerna presenterade i sitt regionpolitiska hälso-och sjukvårdsprogram tre fokusområden: korta vårdköerna, omorganisera barn- och ungdomspsykiatrin och inrätta ett system med fastläkare. Budgeten är inte klar utan kommer efter att alla fyra partier i Alliansen har kommit överens.