Arbetslösheten fortsätter att sjunka, och allra snabbast går det norrut. I Jämtland, Norrbotten och Västerbottens län är arbetslösheten nu den lägsta sedan den nya mätmetoden infördes 2008.