Medan Arbetsförmedlingens stora varsel kan påverka hundratals arbeten på deras kontor runt om i länet, fortsätter deras statistik att visa att arbetslösheten sjunker. Endast två län i landet visar lägre siffror än Jönköpings län.