Coronapandemin drabbar unga, timanställda och de som står längst från arbetsmarknaden. Nya siffror visar att varslen i länet ökar och förväntas bli ännu fler.