Högkonjunkturen är över – men än så länge är konjunktursvängningen knappt märkbar i Halland. Det menar Arbetsförmedlingen. – På totalen går arbetslösheten fortfarande ned, säger Madeleine Palmhager, företagsrådgivare.