Vanligaste orsaken till dödsolyckor i arbetet under fjolåret var olyckor med transportmedel, det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. – Så här har det sett ut de senaste tio åren, att någon form av arbetsfordon varit inblandade i en stor del av dödsolyckorna, säger projektledare Gustav Sand Kanstrup.