Att anpassa arbetsplatsen till någon som varit sjukskriven är inget nytt men nya, tydligare regler säger att arbetsgivaren också är skyldig att jobba förebyggande med anpassning.