Nu ska samarbetet stärkas mellan föreningar och aktörer som jobbar med integration i Umeå. Arrangemanget “Umegration” sammanför poeter, föreläsare och kulturarbetare för att diskutera utanförskap och rasism.