De tidigare arbetena med slussportarna i Strömsholms kanal har gjorts med både fel metoder och material – och nu är behovet av renovering omfattande. För att kanalen ska fortsätta fungera prioriteras pengar till restaureringsarbetet även i år.