Nyheten om att Araby inte längre ska klassas som ett särskilt utsatt område tas emot med blandade känslor av Arabyborna själva. De flesta personer SVT pratar med tycker dock att området blivit tryggare och lugnare på senare tid.