Araby i Växjö klassas inte längre som ett särskilt utsatt område. SR Ekot berättar idag att området i Växjö klassas ner på polisens lista, från den allvarligaste kategorin till ett lindrigare riskområde.