SSU: stängningen av Vittra är ett symptom på ett systemfel.