Pekar på att regeringens satsning riskerar ta resurser från mer relevant vård.