En effekt av överanvändning av antibiotika samt de senaste åren av krig och konflikter har lett till att antibiotika resistenta bakterier har ökat, i synnerhet i irakiska Mosul, säger Läkare utan gränser i Irak, – Den här sortens bakterier kan finnas överallt. På huden, på kläderna, säger läkaren Zakaria al-Bakri.