Antalet aborter fortsätter att minska, framför allt bland tonåringar. Huruvida pandemin har påverkat, vet inte Socialstyrelsen. Förra året uppgick antalet aborter till närmare 34 000, vilket var 1 500 färre än året dessförinnan. Minskningen var som tydl