25 400 svenskar fick en stroke förra året, ungefär lika många som året före. Men under 2000-talet har både antalet personer som drabbats av och som avlidit i stroke halverats.