Under fredagen publicerade Helsingborgs stad nya siffror om coronaläget inom äldreomsorgen och nu även socialtjänsten. Antalet smittade och misstänkta smittade är uppe i 95. Och nu kräver Kommunalfacket: Vi måste få bättre information.