Lungorna hos dem som insjuknat i USA efter att ha rökt e-cigaretter har liknande skador som hos dem som har blivit utsatta för senapsgas. Det säger en forskare bakom en ny studie. Myndigheterna vet ännu inte vad som ligger bakom dödsfallen, som blir allt fler. Även antalet sjuka ökar.