Vi moderater har länge velat ha ett samarbete kring en långsiktigt hållbar migrationspolitik, men får inga svar från Socialdemokraterna.