Arbetsförmedlingen kommer att kontakta de arbetssökande som riskerat att drabbats av felaktiga beslut till följd av myndighetens omfattande datafel. Det uppger den ansvarige chefen för SVT. Samtidigt visar det sig att felsökandet försvårats av myndighetens anpassning till dataskyddslagen GDPR.