Att hyra Vattenborgen gjordes på kommunalrådet Christopher Larssons initiativ, säger han, för att säkerställa det kommande uppköpet. Samtidigt tillbakavisar han alla anklagelser om jäv, och menar att oppositionen varit informerad.