När SVT ringer upp vård- och omsorgsnämndens ordförande i Österåker, Monica Kjellman (L), vill hon inte ställa upp på en intervju. Trots att hon är ansvarig för LSS-verksamheten i Österåker vill hon inte svara på några frågor som rör verksamheten. – Jag ställer inte upp på sådant här, säger hon och avslutar samtalet.