Trots de allvarliga brister som påtalas i tjänstemännens rapport om tillståndet på Balderkliniken i Åmål är det inte aktuellt att stänga vårdcentralen, enligt ansvarig politiker. – Stänger vi omedelbart tar vi ju bort all vård från Åmålsborna, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.