Swedac är den myndighet som ackrediterar de företag som besiktigar tivolin. De menar att reglerna behöver ändras så att ett sådant företag kallas ut varje gång ett tivoli monteras upp.