På infektionsavdelningen på Östersunds sjukhus är läget ansträngt just nu. I takt med att antalet covidsmittade ökar så är sjukfrånvaron hos personalen hög, och varje dag är en utmaning för enhetschefen på infektionsavdelningen Eva Fureman som ska pussla ihop bemanningen.