Anställda på statliga myndigheter utsätts ofta för hot, trakasserier och ibland rena förföljelser. Det visar en granskning från Riksrevisionen.