Oppositionens förslag för att underlätta massvaccinering fick stöd.