Vårdas med livshotande skador • Utreds som försök till mord alternativt dråp.