Det behövs klara besked om att dagens auktoritärt styrda Turkiet inte kan bli medlem i EU.