Så reagerar svenska partierna på Natobeskedet från grannlandet.