Växjö kommun har tillsammans med polisen arbetat för att skapa ett tryggare Araby. Kommunstyrelsens ordförande ser positivt på att utvecklingen i området går åt rätt håll, men understryker vikten av att hålla i insatserna. – Det får inte på något vis leda till att närvaron minskar för det har varit grunden i arbetet, säger Anna Tenjé (M).