Den snabba hjälpen som läkaren på näten erbjuder har inte bara medicinska risker. Det blir dyrt också; kostnaden för länets skattebetalare ökade med över 200 procent i år, enligt Anna-Lena Lundberg primärvårdsdirektör Region Västernorrland.