Tvåspråkigheten existerar fortfarande – på sitt eget sätt.