Sverige har gått från att ha ett av världens mest jämlika skolsystem, till att ligga strax under genomsnittet för OECD.