Riksbanksfullmäktige har på fredagen beslutat att utse Anna Breman till ny direktionsledamot i Riksbanken.