Hur funkar proverna för covid-19? Och hur fungerar samarbetet med prover i regionerna?Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank, som samordnar regionernas provtagning och lagrar virusprover, svarade på läsarnas frågor. Läs svaren och frågorna här nedan!